Trang ch? Gi?i thi?u
Error
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character

H? TH?NG PHN PH?I S?N PH?M:

30A H?u Giang, Ph??ng 2, Qu?n 6, TP HCM. ?T08.62 931485

* Vi nt gi?i thi?u:

Vi?t Nam l m?t trong nh?ng n??c c ngh? th? cng truy?n th?ng lu ??i. S?n ph?m th? cng m? ngh? c?a n??c ta r?t phong ph, tinh t?. Cc ngh? nhn v th? th? cng Vi?t Nam ti hoa v?i bn tay kho lo, tr thng minh, c th?m m? ? t?o ra r?t nhi?u s?n ph?m c gi tr? ngh? thu?t cao. Trong ?, c khng t s?n ph?m ???c l?u gi? nh? m?t bo v?t v gi.

Ngh? ?c ??ng c? truy?n n??c ta ? t?n t?i cch ?y hng ngn n?m. M?c d ? tr?i qua bao th?ng tr?m c?a l?ch s? nh?ng nh l?a c?a nh?ng l ?c ??ng d??ng nh? ch?a bao gi? t?t. Ngh? ?c ??ng c?a ta v?n t?n t?i v l?n m?nh ngay c? trong ?i?u ki?n khoa h?c, k? thu?t v cng ngh? hi?n t?i ? trnh ?? pht tri?n cao hi?n nay v sau ny.

??ng M? Ngh? ??i ??ng Pht ? ti?n ??n p d?ng cng ngh? ?c tin ti?n ?? cho ra ??i nh?ng s?n ph?m ??ng th? ph?ng mang tnh ch?t truy?n th?ng nh?ng khng km ph?n hi?n ??i, m?u m v cng ?a d?ng & tinh x?o mang ??y b?n s?c dn t?c. Nh?ng m?t hng th? ph?ng truy?n th?ng x?a ng B ta v?n quen ph?i ?nh bng l?i hng n?m, nh?ng v?i cng ngh? m?i ny s?n ph?m s? sng bng mi v?i th?i gian m khng c?n ph?i ?nh bng.

Nh?m ?p ?ng nhu c?u th?m m? ngy cng cao c?a ng??i tiu dng, m?t s? s?n ph?m c?a ??i ??ng Pht ???c ch?m trn dy chuy?n t? ??ng v?i nt ch?m tinh x?o. Ga tr? th?m m? c?a s?n ph?m t? ? ???c nng cao. Dng s?n ph?m ny sau khi ???c gi?i thi?u ra th? tr??ng ? ???c ng??i tiu dng r?t ?a chu?ng v ? chi?m l?nh ???c th? ph?n l?n trn th? tr??ng kh?p c? n??c.

M?c khc, chng ti cn nghin c?u v thi?t k? thnh cng L ?c ??ng b?ng ?i?n v ? ??a vo s? d?ng hi?u qu?. S?n ph?m ???c ?c ra t? ph??ng php nung ch?y ny ? cho ra n??c ??ng vng nguyn th?y, tinh khi?t khng l?n t?p ch?t so v?i cch nung ch?y truy?n th?ng (nung b?ng d?u), nng cao ch?t l??ng s?n ph?m ??ng th? ph?ng.

Hi?n nay , ??ng M? Ngh? ??i ??ng Pht ngy cng ???c nhi?u ng??i bi?t ??n & ?ng h?. ?? ?p ?ng nhu c?u ngy cng t?ng c?a th? tr??ng, n?m 2008 chng ti ? m? r?ng v nghin c?u th? tr??ng, cung c?p thm nhi?u m?u m m?i nh?m ?a d?ng s?n ph?m ?? ?p ?ng nhu c?u th? hi?u ngy cng cao c?a qu khch hng.

Bn c?nh cung c?p cc m?t hng ??ng th? ph?ng, chng ti cn nh?n ?c gia cng theo m?u c?a khch hng yu c?u nh? cc hoa v?n h?a ti?t trong ngnh trang tr n?i th?t.

Nhn ?y Chng ti c?ng g?i ??n khch hng l?i c?m ?n chn thnh v s? ?ng h? & tin c?y trong su?t nh?ng n?m qua v h?a s? ph?n ??u khng ng?ng ?? ?p ?ng lng tin yu c?a qu khch hng.

 

S?n ph?m ?? ??ng

Gi? m? c?a

Th? 2 -> 7: 8h - 20h

Ch? nh?t: 8h - 17h


H? tr? tr?c tuy?n

Sample image

nqtruong79
(Hotline: 098 616 7700 )

Tin m?i nh?t

Tham kh?o ki?n

?nh gi v? siu th? l? ??ng
 

Th?ng k

We have 2 guests online