Trang chủ Đánh giá về siêu thị lư đồng
Đánh giá về siêu thị lư đồng

Đánh giá về siêu thị lư đồng
Sản phẩm chất lượng
7  36.8%
Thương hiệu uy tín
4  21.1%
Giá cả hợp lý
2  10.5%
Khác
1  5.3%
Dịch vụ tốt
0  0%

Number of Voters  :  19
First Vote  :  Monday, 09 October 2006 20:01
Last Vote  :  Thursday, 20 August 2020 21:06